วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555

พันธุ์ปลาสวยงามที่นิยมเลี้ยง : ปลาทอง

ปลาทอง

   การเลี้ยงปลาทอง สำหรับในประเทศไทยมีตั้งแต่ปีพศ.2234 - 2235 ต่อมามีการคิดค้นปรับปรุงพันธุ์ขึ้น จึงได้มีรูปร่างลักษณะต่างๆกัน ทำให้เกิดความสวยงามที่แปลกและแตกต่างกันไป


ปลาทองฮอลันดา

ภาพนี้ คือ ปลาทอง พันธุ์ฮอลันดา
  (จากเว็บ http://pet.kapook.com/view21690.html)


ลักษณะของปลาทอง

   ลักษณะ ลำตัวกลมป้อม มีสีแตกต่างกันตามสายพันธุ์ มีครีบอก ครีบหู ครีบก้น และครีบหาง
โดยทั่วไปปลาทองจะอาศัยอยู่ในน้ำจืด แต่มีผู้พบว่าปลาทองสามารถที่จะอาศัยอยู่ในน้ำกร่อยได้ นอกจากนี้ปลาทองยังจัดว่า เป็นปลาที่เลี้ยงง่าย โตเร็ว กินอาหารจุ กินได้ทั้งพืชและสัตว์ อาหารที่ปลาทองชอบนั้น คือ ลูกน้ำ 
ภาพนี้ คือ ปลาทอง พันธุ์เกล็ดแก้ว


พันธุ์ปลาทอง

- พันธุ์สามัญ มีลักษณะลำตัวที่ค่อนข้างยาว และแบนข้าง หัวจะสั้นมีความกว้าง ไม่มีเกล็ด มีนิสัยเชื่อง มีความอดทนสูงต่อสภาพดินฟ้าอากาศ ออกไข่ครั้งละมากๆมีครีบหาง ครีบหลัง ครีบก้น ครีบอก ครีบท้อง และครีบหู พันธุ์สามัญนี้จัดว่าเป็น ต้นตระกูลของปลาทอง

- พันธุ์สิงห์ หรือ หัวสิงห์ ปลาทองพันธุ์นี้จะมี 2หาง ที่สำคัญไม่ม่ครีบหลัง หางสั้นและมีชื่อเรียกแตกต่างกันไป ดังนี้
  - สิงห์ญี่ปุ่น มีวุ้นอยู่ที่หัวหลังโค้ง ลำตัวกลมป้อม หน้าสั้น มีสีเข้ม
  - สิงห์จีน     มีวุ้นอยู่ที่หัวหลังโค้ง ลำตัวกลมป้อม หน้าสั้น มีสีเหลืองอ่อน
  - สิงห์หัวแดง ลักษณะลำตัวกลมป้อม วุ้นที่หัวมีสีแดง

- พันธุ์เกล็ดแก้ว มีลักษณะลำตัวป้อม คล้ายท้องกาง ทำให้เกล็ดนูนขึ้นมา ต่างจากเกล็ดธรรมดา เป็นปลาที่มีราคาแพง ส่วนหัวและหางคอดเรียว ครีบหลังโค้งสูงเด่นชัดตั้งตรง
ภาพนี้ คือ ปลาทอง พันธุ์สิงห์ญี่ปุ่น
(จากเว็บ http://pet.kapook.com/view21690.html)การเลี้ยงปลาทอง

   ปลาทองนิยมจะเลี้ยงไว้ในตู้กระจก เพื่อดูความสวยงามของลำตัว ส่วนหลัง และครีบต่างๆ สำหรับพันธุ์ที่มีลักษณะพิเศษ เช่น มีวุ้น มีเขาแพะ มีลูกโป่ง มักจะนิยมเลี้ยงไว้เพื่อความสวยงาม บางคนเลี้ยงไว้ในบ่อ หรือ อ่าง ซึ่งเป็นวิธีเดียวกับการเลี้ยงไว้เพาะพันธุ์ปลาทอง 

   อาหารที่ใช้เลี้ยงปลาทอง คือ ลูกน้ำ ขนมปัง ข้าวสุก หรือ อาหารเม็ดที่ขายตามท้องตลาด การให้อาหารมากเกินไป จะส่งผลให้น้ำในบ่อปลาเน่าเสีย โดยปกติควรจะเปลี่ยนถ่ายน้ำ ปลาสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง จะช่วยให้สภาพน้ำดีขึ้น 
  


สัมภาษณ์เกี่ยวกับปลาทองสัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา 3.0 ต้นฉบับ.

แหล่งข้อมูล 
     ธนากร ฤทธิ์ไธสง.     สายพันธุ์และการเลี้ยงปลาทอง.   พิมพ์ครั้งที่ 1.   กรุงเทพฯ : บริษัท ไทยสุวรรณอินเตอร์ 2000 จำกัด,พ.ศ. 2544

  อิทธิพล จันทร์เพ็ญ.   การเพาะเลี้ยงปลาสวยงามน้ำจืด.  พิมพ์ครั้งที่ 1.   กรุงเทพฯ : บริษัท ประชาชน จำกัด,พ.ศ.2531

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น